Monday, October 5, 2009

isu penuntut islam di ipta

Lelaki lembut kini menjadi satu isu yang boleh menggugat mentaliti masyarakat sekeliling dan bagaikan satu wabak yang boleh disebarkan. Jika ia tidak diubati maka ia akan memberikan satu tanggapan yang negatif oleh masyarakat. Oleh itu, isu lelaki lembut ini perlu kita kupas bagi menangani isu ini dari terus berleluasa.

Pada pandangan saya, kita harus merenungkan konsep ‘3 W’ iaitu ‘why’, ‘when’ dan ‘who’. Melalui konsep ‘3 W’ ini kita dapat meleraikan kekusutan yang timbul. Pandangan saya ini tidak memihak mana-mana pihak tetapi pandangan saya berasaskan apa yang berlaku di sekeliling kita.

Di sini kita cuba fikirkan konsep ‘3 W’ ini. Pertama ‘why’ – Mengapakah mereka (lelaki lembut) berkelakuan sedemikian? Jika kita fikirkan adakah mereka inginkan diri mereka bersifat begitu, pada pandangan saya tidak. Bukan semua lelaki lembut dilahirkan dalam keadaan sifat yang lembut. Pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu faktor yang boleh mempengaruhi diri seseorang.

Kedua ‘when’ – Bilakah lelaki lembut ini mengalami krisis identiti ini? Jika kita berpendapat bahawa pelajar lembut ramai di IPTA maka kita adalah silap. Cuba kita turun padang dan lihat sendiri bahawa bukan pelajar lelaki lembut berada di IPTA sahaja malahan sejak di bangku sekolah lagi. Selidikilah di sekolah asrama lelaki atau di sekolah menengah dan buat ‘kajian survey’ adakah terdapat pelajar yang lembut di sekolah berkenaan. Pada pandangan saya memang ada. Maka tidak hairanlah, kebanyakan pelajar baru yang berdaftar di IPTA ada yang lembut walaupun peratusannya adalah kecil.

Ketiga ‘who’ – Siapakah yang harus disalahkan dan siapakah lelaki lembut ini? Masyarakat sekarangnseolah-olah menyalahkan individu tersebut yang bersifat sedemikian. Kita tidak boleh menunding jari dan menyalahkan mereka kerana kita kena bersifat terbuka dalam menyelesaikan isu ini. Adakah institut kekeluargaan kini kian longgar? Adakah ramai guru-guru lelaki di peringkat sekolah yang bersifat lembut? Ini semua kita kena kaji sebelum membuat sebarang komen yang akhirnya menimbulkan isu yang sensitif terhadap pelajar lembut ini. Ada di kalangan mereka yang menjadi sedemikian kerana mereka mempunyai adik-beradik yang hampir kesemuanya adalah perempuan.

Tidak kurang juga, sifat ibu bapa yang terlalu mahukan anak perempuan telah memaksa mereka melayan anak-anak mereka seolah-olah perempuan. Tidakkah ini boleh berlaku dan menjadikan persoalan yang akhirnya terjawab? Saya percaya Allah telah memberikan kita zuriat untuk menyambung waris kita. Seorang bayi lelaki yang baru dilahirkan di dunia ibarat sehelai kain putih dan ibu bapalah yang perlu mewarnainya. Jika hitam warnanya, maka hitamlah ia.

Kesimpulannya, sekiranya masyarakat kita masih menganggap bahawa isu lelaki lembut ini satu masalah yang serius, kita fikirkan sejenak dan buat kajian berapa peratuskah pelajar yang lembut ini menjawat jawatan yang tinggi di sektor kerajaan atau sektor swasta? Adakah mereka benar-benar tidak memberikan sumbangan kepada negara dan tidak mampu menjadi pemimpin? Apa yang pasti, saya percaya lelaki lembut ini lebih mampu memberikan yang terbaik dalam merealisasikan cita-cita mereka sebagai masyarakat yang boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan lelaki waja ini. Seharusnya saya sebagai lelaki waja malu kerana masih terdapat kes dadah, perogolan dan kecurian yang melibatkan lelaki waja ini.

Thursday, October 1, 2009

isu ilmu-ilmu islam

Ibn Rushd merupakan seorang jenius dalam skop ensiklopedia. Beliau menghabiskan sebahagian besar hayatnya sebagai seorang hakim dan ahli perubatan. Hingga sekarang beliau dikenali di Barat sebagai pengulas agung terhadap falsafah Aristotle yang pengaruhnya menembusi minda hatta pendeta Kristian paling konservatif semasa Zaman Pertengahan termasuklah St. Thomas Aquinas. Orang ramai pergi kepada beliau untuk rujukan dalam perubatan sebagaimana mereka merujuk beliau dalam masalah hukum dan fiqh. Abu al-Walid Muhammad ibn Rushd (dikenali di Barat sebagai Averroes) dilahirkan di Cordova, Sepanyol pada tahun 520H (1128M). Bapa dan datuk beliau merupakan hakim terkemuka. Keluarga beliau terkenal dengan kesarjanaan dan ini memberi persekitaran yang sesuai untuk cemerlang dalam pembelajaran. Beliau mempelajari hukum-hakam, perubatan, matematik dan falsafah. Beliau mempelajari falsafah dan undang-undang daripada Abu Ja’far Harun dan Ibn Bajah.

Pada usia 27 tahun, Ibn Rushd telah dijemput oleh kerajaan al-Muwahhidun di Marrakesh (di Morokko) untuk membantu mereka dalam menubuhkan institusi-institusi pendidikan Islam. Sempena pertabalan Yusuf Tashfin, beliau diperkenalkan kepada baginda oleh seorang lagi ahli falsafah Muslim iaitu Ibn Tufail untuk membantu dalam menterjemah, meringkas dan mengulas beberapa hasil kerja Aristotle (dalam tahun 1169M).

Ibn Rushd dilantik sebagai qadhi (hakim) di Seville pada usia 44 tahun. Pada tahun tersebut beliau menterjemah dan meringkaskan buku Aristotle “De Anima” (Haiwan). Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Micheal Scott. Dua tahun kemudiannya beliau dipindahkan ke Cordova, tempat kelahiran beliau yang beliau habiskan 10 tahun sebagai hakim bandar tersebut. Sepanjang 10 tahun tersebut Ibn Rushd menulis ulasan terhadap hasil kerja Aristotle termasuklah Metafizik. Beliau kemudiannya dipanggil balik ke Marrakesh untuk bekerja sebagai doktor bagi Khalifah di sana, sebelum beliau pulang kembali ke Cordova sebagai Ketua Hakim.

Ibn Rushd amat mahir dalam permasalahan aqidah dan hukum-hukum, yang melayakkan beliau untuk jawatan qadhi (hakim), tetapi beliau juga sangat berminat dengan falsafah dan logik. Jadi beliau cuba mengharmonikan falsafah dengan agama dalam banyak karya beliau. Selain lapangan pengajian ini, beliau amat berminat dengan perubatan sebagaimana pendahulu beliau, Ibn Sina. Menurut ahli falsafah Perancis bernama Renan, Ibn Rushd telah menulis 78 buah buku mengenai pelbagai subjek.

Satu pemeriksaan cermat terhadap karya-karya beliau mendedahkan bahawa Ibn Rushd merupakan seorang kuat beragama. Sebagai contoh, kita mendapati dalam tulisan beliau, “Sesiapa yang mempelajari anatomi akan meningkatkan keimanannya terhadap kekuasaan dan keesaan Tuhan yang Maha Berkuasa.” Dalam karya-karya perubatan dan falsafah beliau, kita dapat melihat betapa dalamnya keimanan dan pengetahuan beliau mengenai al-Quran dan hadith, yang selalu dipetik beliau untuk menyokong pandangan beliau dalam pelbagai masalah. Ibn Rushd berkata bahawa kegembiraan yang sebenar bagi manusia pastinya dapat dicapai melalui kesihatan mental dan psikologi, dan orang ramai tidak dapat menikmati kesihatan psikologi melainkan mereka mengikuti jalan yang membawa mereka kepada kegembiraan di alam akhirat, dan melainkan mereka menyakini Tuhan dan keesaan-Nya.

Friday, September 25, 2009

Undang-undang Jenayah Islam adalah ciptaan Allah S.W.T. yang bersifat Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui tentang sesuatu, sudah tentu undang-undang yang dicipta-Nya itu sesuai untuk setiap masa dan tempat. Oleh sebab itu undang-undang Islam dalam semua bidang tidak berubah dan bertukar mengikut masa dan tempat. Manakala Undang-undang ciptaan manusia sentiasa menerima perubahan mengikut keadaan, masa dan tempat serta kemahuan orang yang membuat undang-undang.
Setiap Muslim wajib mempercayai kebenaran undang-undang ciptaan Allah dan mematuhinya, serta wajib berusaha untuk menegakkannya. Kalaulah seorang warganegara yang berani mengkritik undang-undang negaranya boleh dianggap sebagai menghina dan mempersendakan undang-undang tersebut, maka lebih besar kesalahannya jika seorang Islam berani mengkritik undang-undang Islam sebagai ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan masa. Orang itu bukan sahaja mencabar kebijaksanaan dan kekuasaan Allah S.W.T., tetapi boleh menjejaskan imannya sebagai seorang muslim. Undang-undang Islam adalah berasaskan pada sumber yang utama iaitu al-Quran al-Karim.
Undang-undang Islam memandang manusia itu sama rata. Tidak ada bezanya di antara berpangkat tinggi atau rendah, miskin atau kaya, pihak yang berkuasa ataupun rakyat biasa. Siapa sahaja yang melakukan kesalahan tetap akan menerima hukuman. Tidak ada pengecualian atau keistimewaan diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Hukuman dikenakan secara menyeluruh kepada semua golongan masyarakat yang sudah mempunyai cukup tanggungjawab (mukallaf) terhadap kesalahan yang dilakukan.
Undang-undang Islam juga berhubung rapat dengan soal akhlak atau perasaan hati. Islam menganggap budi pekerti yang baik sebagai sendi masyarakat. Oleh kerana itu tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak tetap akan menerima balasan dan hukuman, sama ada di dunia atau di akhirat. Mana-mana kes yang mempunyai bukti dan keterangan yang lengkap akan dihukum di dunia ini, manakala kes-kes yang tidak terang dan tersembunyi, ia tetap akan menerima hukuman di hadapan Hakim Yang Maha Adil.

Wednesday, September 23, 2009

isu politik islam

Politik yang diamalkan di negara kita hari ini adalah cara politik yang dibawa dari barat yang diambil dari tamaddun Greek di Rome yang wujud lama sebelum tamaddun Islam lahir. Melalui sistem politik inilah telah diambil kesempatan oleh sebahagian pejuang-pejuang Islam di Malaysia menggunakannya untuk memperjuangkan dan mendaulatkan agama Islam. Oleh itu tidak hairanlah wujudnya parti-parti politik Islam seperti PAS yang juga berada di bawah sistem politik ala Rome ini, maaf, saya tidaklah bermaksud untuk memperkecilkan perjuangan PAS. Perkara ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah begitulah juga keadaannya di negara-negara lain yang mengamalkan sistem politik ini seperti Pakistan, Mesir, Bangladesh, Algeria dan lain-lain lagi. Di negara-negara ini juga terdapat parti-parti politik yang mendakwa memperjuangkan Islam seperti PAS.

Sebenarnya, kita selamanya tidak akan berjaya untuk memperjuangkan agama Islam ini kalau kita mengambil pendekatan lain selain dari cara yang ditunjukkan oleh Allah melalui RasulNya Muhammad s.a.w. Kalau kita hendak berjaya dalam memperjuangkan Islam atau menegakkan Islam di muka bumi ini maka kita hendaklah menggunakan cara yang diredai Allah yang telah ditunjukkan oleh Allah melalui RasulNya itu. Rasulullah itu adalah sebaik contoh kepada umat manusia.

Sunday, September 20, 2009

isu pembinaan keluarga islam

Praktikalnya, pembinaan keluarga islam merupakan elemen yang cukup penting dalam melahirkan individu muslim sejati. Di sini, ibu bapa seharusnya memainkan peranan sebaik mungkin dalam menyediakan medium tarbiyah yang terbaik untuk anak-anak. Kegagalan pembinaan di peringkat keluarga akan menjurus kepada masalah yang boleh diibaratkan seolah berantai yang akhirnya akan merugikan umat Islam secara amnya. Justeru, sebagai panduan bersama, digariskan di sini 5 siri gaya hidup atau adab-adab praktikal yang boleh dilaksanakan ke arah pembinaan keluarga islamik yang berteraskan Al-Quran.


ADAB 1: Memelihara kebersihan dan kesucian

Kebersihan dan kesucian merangkumi kebersihan diri, pakaian dan rumah.

1. Melazimi sunnah Rasulullah dalam menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian, antaranya menghilangkan najis dan memelihara wudhuk semampu yang mungkin.

2. Menjaga kebersihan perkakas rumah, perabot dan yang paling penting adalah kebersihan di ruang solat. Ambil berat juga kebersihan tandas atau bilik air.

Sabda Rasulullah: “ Sesungguhnya Allah itu bersih, dia menyukai kebersihan. Yang Mulia, menyukai kemuliaan dan Yang Pemurah, menyukai orang yang pemurah. Maka bersihkanlah dan jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi” (Hadis Hasan, Riwayat At-Tarmizi)


ADAB 2: Menjaga susun atur dan keelokan pakaian serta persekitaran

Antara adab yang perlu dipelihara oleh sesorang sama ada di dalam atau di luar rumah adalah menjaga susun atur peralatan dan keelokan dalam berpakaian. Maka wajiblah bagi kita untuk mengelakkan mata memandang suasana yang buruk dan tidak elok. Antaranya, seperti meninggalkan meja makan atau sudut bacaan dalam keadaan tidak tersusun dan meninggalkan pakaian berselerak dan berlonggok pada bukan tempatnya. Antara pemandangan yang tidak elok juga adalah apabila seorang itu kekal dalam pakaian tidurnya setelah bangun dari tidur di siang hari, membiarkan anak-anak kecil dalam keadaan yang kotor dan comot serta tidak memisahkan tempat tidur antara anak-anak lelaki dan perempuan.

Antara yang boleh dilakukan untuk mempraktikkan adab ini adalah:

1. Menjadikan semua susun atur di dalam rumah dalam keadaan sistematik. Menyusun dan merapikan apa-apa yang berselerak setelah bangun dari tidur. Menentukan tempat-tempat khas untuk setiap barang dan peralatan. Mengembalikan semua perkakas yang digunakan ke tempat asal setelah menggunakannya.

2. Mendidik dan membiasakan setiap ahli keluarga untuk tidak menyelongkar atau menyepahkan peralatan rumah termasuk buku-buku, kertas dan perabot.

3. Cepat-cepat menukar pakaian tidur kepada pakaian harian setelah bangun dari tidur dan mandi. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menunjukkan contoh yang baik di hadapan anak-anak.


ADAB 3: Merendahkan suara, tidak membuat gangguan dan menyimpan rahsia

Apa-apa sahaja bentuk gangguan bunyi seperti meninggikan suara ketika berbual dan bergelak ketawa dan meyakitkan orang lain merupakan tanda hilangnya budi pekerti dan tidak memenuhi kehendak syarak.

1. Maka, sebuah rumah yang melambangkan ciri-ciri muslim menjaga kerendahan suara dan tidak mengangkat suara lebih dari kadar yang diperlukan. Sebagai contoh, si suami tidak memanggil si isteri dengan memekik namanya ketika ada tetamu yang bertandang di rumah. Cukuplah dengan isyarat seperti ketukan pintu dan sebagainya.

2. Antara contoh gangguan bunyi yang lain adalah bunyi radio, televisyen dan hingar-bingar anak-anak sama ada ketika mereka menangis atau bermain. Begitu juga bunyi-bunyi alatan rumah yang mengeluarkan bunyi bising. Maka, wajiblah individu di dalam rumah tersebut mengelakkan berlakunya keadaan –keadaan ini supaya tidak menyakitkan jiran tetangga.

3. Semestinya ahli rumah dididik dalam aspek menjaga kerahsiaan. Apa sahaja yang berlaku di dalam rumah tidak semestinya perlu diceritakan di luar. Jika ada yang menyebarkan rahsia, maka dialah seburuk-buruk manusia.


ADAB 4: Sistem keilmuan dan ibadat

Sesungguhnya ketinggian nilai seorang muslim bergantung kepada keluarga yang didampinginya. Maka, untuk merealisasikan ketinggian nilai muslim ini, wajiblah untuk setiap ahli keluarga, sama ada kanak-kanak, lelaki mahupun wanita, mempunyai majlis ilmu seperti pengajian ilmiah, kelas kefahaman Islam di dalam ataupun di luar rumah seperti di rumah sahabat lain atau di masjid-masjid.

1. Mengurus sistem keilmuan

• Mengadakan pertemuan mingguan dengan setiap ahli rumah

• Menentukan silibus yang bersesuaian dengan setiap ahli rumah agar dapat memenuhi keperluan ilmu pengetahuan Islam dan pemikiran masa kini.

2. Mengurus sistem ibadat

• Solat: Membiasakan setiap ahli rumah khususnya kanak-kanak untuk solat fardhu berjemaah di masjid, solat sunat di rumah dan keluar awal untuk solat fardhu Jumaat.

• Zikir dan tilawah Al-Quran: Membiasakan setiap ahli rumah sentiasa berzikir dalam setiap keadaan dan membaca wirid harian daripada Al-Quran.

• Puasa: Membiasakan ahli rumah berpuasa sunat seperti puasa hari Isnin dan Khamis pada setiap minggu serta puasa-puasa lain seperti puasa Hari Asyura, Tasu’a dan Hari Arafah.


ADAB 5: Sistem ekonomi dalam kehidupan

Dari segi makan dan minum seorang muslim seharusnya begini:

1. Tidak berlebihan tetapi sederhana

2. Tidak mengambil makanan dan minuman yang haram serta memudaratkan

3. Membiasakan ahli rumah untuk bermujahadah dalam makan dan minum dan tidak gelojoh dan rakus.

4. Menyusun jadual riadhah untuk menyempurnakan sistem penghadaman makan dan minum.

Dari segi pakaian dan keperluan harian pula:

1. Tidak menimbunkan pakaian dengan sentiasa membelinya tanpa ada keperluan

2. Menggunakan peralatan rumah sepeti langsir serta pakaian dengan baik.

3. Membiasakan ahli rumah dengan budaya saling tegur menegur dengan hikmah sekiranya berlakunya pembaziran.

Thursday, September 10, 2009

isu negara islam

Isu “Negara Islam” di Malaysia menimbulkan kontroversi bukan sahaja di kalangan Muslim tetapi juga bukan Muslim. Bagi seorang muslim yang memahami serta mendapat gambaran sebenar tasawwur “negara Islam” di zaman Nabi Muhammad saw dan zaman-zaman khalifah selepas baginda, ianya tidak menimbulkan sebarang keraguan. Malah, “negara Islam” yang dimaksudkan itu sentiasa menjadi impian bagi seseorang Muslim yang mempunyai persepsi yang jelas mengenai rupa bentuk negara Islam. Manakala bagi orang yang tidak mendapat gambaran yang jelas dan tidak memahami konsep serta tasawwur “negara Islam” yang dimaksudkan, samada mereka itu orang Islam atau bukan Islam, maka sudah pasti mereka akan ragu-ragu dan menolaknya. Apatah lagi apabila ada pihak yang tidak suka kepada Islam atau “negara Islam” itu menjalankan propaganda negatif dan memberikan gambaran yang salah kepada orang ramai khususnya kepada orang bukan Islam.
Justeru tidak hairanlah jika ada orang yang menolak cadangan “negara Islam” yang ingin diketengahkan oleh beberapa golongan samada badan bukan kerajaan atau parti politik atau individu. Apabila ini berlaku, maka sukar bagi umat Islam untuk menyalahkan orang bukan Islam yang menolak “negara Islam” kerana di dalam pemikiran orang bukan Islam seperti beberapa orang pimpinan parti DAP, MIC, dan MCA yang sudah pasti tidak memahami tasawwur “negara Islam” sebenar. Apabila seseorang itu tidak mempunyai maklumat yang betul atau benar, sudah tentu ia akan ragu-ragu dan kadangkala akan memusuhi pihak yang satu lagi. Ini bermakna menjadi umat Islam harus menyahut cabaran bagi memberikan penjelasan demi penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan “negara Islam.” Ringkasnya usaha dakwah dalam menyampaikan maksud sebenar konsep dan tasawwur negara Islam serta kebaikan dan keadilan dalam pemerintahan Islam.
Perlu ditekankan di sini bahawa isu “negara Islam” sering disalahtafsirkan. “Negara Islam” tidak boleh diukur dengan majoriti atau minoriti umat Islam di sesebuah negara. Catatan sejarah dengan jelas menunjukkan bahawa orang-orang bukan Islam dalam sesebuah negara pernah menerima Islam sebagai sistem pemerintahan walaupun orang bukan Islam merupakan majoriti di negara berkenaan. Bermula daripada Kerajaan Islam Rasulullah SAW di Madinah yang didiami oleh masyarakat majmuk, kemudian Kerajaan Islam minoriti yang diketuai oleh Abu Musa Al-Asya’ari di Yaman, Kerajaan Islam minoriti Umaiyyah di Andalus dan Kerajaan Islam minoriti Mataram di Jawa, telah membuktikan bahawa “negara Islam” pernah wujud dalam negara di mana majoriti rakyatnya ialah bukan Islam dan yang memerintah negara berkenaan ialah orang Islam.

Tuesday, September 8, 2009

isu ekonomi islam

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan.

Pengertian Ekonomi Islam
Ekonomi Islam merupakan satu konsep ekonomi manusia yang mana ianya diatur berdasarkan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.
Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105:
Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu.
Kerana kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabada Rasulullah Muhammad saw:
Barang siapa diwaktu petangnya kepenatan kerana kerja, maka di waktu itu ia mendapat keampunan.
(HR.Thabrani dan Baihaqi)

Tujuan Ekonomi Islam
Segala peraturan yang diturunkan Allah swt dalam system Islam yang menuju kepada kejayaan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Bgitu juga dalam sistem ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.

2. Islam mengakui pemilikan pribadi didalam batas-batas tertentu.

3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.

4. Ekonomi Islam menolak terjadinya penguasaan kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.

5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.

6. Seorang mulsim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.

7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)

8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.